PERSON

Abū al-Qāsim ʿAlāʾ al-Dīn ʿAlī ibn Muḥammad al-Qūshjī

Name (arabic)

أبو القاسم علاء الدين علي بن محمّد القوشجي

Name (translit)

Abū al-Qāsim ʿAlāʾ al-Dīn ʿAlī ibn Muḥammad al-Qūshjī

Alias

Molla ʿAli Qûschgi
Abū al-Qāsim ʿAlāʾ al-Dīn ʿAlī ibn Muḥammad Qūščī-zāde
Ali Kuşci
Ali Kuşçu
Khwāja
Ḳūshjī
Zeīn ed-Din Ali Koushtchi
ʿAlāʾ al-Dīn ʿAlī ibn Muḥammad al-Qūšjī
ʿAlī al-Qūshjī
ʿAlī ibn Muḥammad al-Qūshjī
ʿAlī Ḳūshī
علي القوشجي

Born

801H/1398J

Died

879H/1474J

Born in

Lived in

Died in

Student of

Teacher of

Number in MAMS

845

Biography URL

ismi_id

5490

Authored Works

1 works:

Astronomy: Theoretical/hayʾaẗ al-ʿālam

Risālah dar ʿilm-i hayʾat (al-Qūshjī) [P] , رساله در علم هيئت

References

Apaydın, Yasin. 2019. Metafiziğin Meselesini Temellendirmek: Tecrîd Geleneği Bağlamında Umûr-I Âmme Sorunu. Istanbul: Endülüs Yayınları.
Umut, Hasan. 2019. “Theoretical Astronomy In The Early Modern Ottoman Empire: ʿAlī Al-Qūshjī's Al-Risāla Al-Fatḥiyya”. Institute Of Islamic Studies. Montreal, Quebec: McGill University.
Arslan, Taha Yasin. 2018. “A Fifteenth-Century Mamluk Astronomer In The Ottoman Realm: ʿ Umar Al-Dimashqī And His ʿIlm Al-Mīqāt Corpus The Hamidiye 1453”. Nazariyat 4 (2): 119-140.
Doğan, Muhammed Osman. 2018. “Tecrîdü'l-İtikâd Şârihlerinde İmâmet: İsfahânî Ve Ali Kuşçu Örneği”. Istanbul 29 Mayıs University.
Fazlıoğlu, İhsan. 2017. “Ali Kuşçu”. Ed. İbrahim Halil Üçer. İslam Düşünce Atlası.
Alp, Musa. 2017. Ali Kuşçu Ve Arap Dilbilimleri: Vaz’ Ve İştikâk. Lambert Academic Publishing.
Pourjavady, Reza. 2016. “Jalāl Al-Dīn Al-Dawānī (D. 908/1502), Glosses On ʿAlāʾ Al-Dīn Al- Qūshjī’s Commentary On Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūsī’s Tajrīd Al- Iʿtiqād”. In The Oxford Handbook Of Islamic Philosophy, eds. Khaled El-Rouayheb and Schmidtke, Sabine, 415-437. New York, NY: Oxford University Press.
Nikseresht, Iraj, and Sadegh Shahriar. 2016. “Investigating The Role Of Mulla Ali Qushji In Transferring Knowledge From Samarqand School To Ottoman Emperorship (In Persian)”. Muṭālaʿāt-I Tārīkh-I Islām 8 (30): 179-198.
Nikseresht, Iraj, and Sadegh Shahriar. 2016. “Problem Of Simplicity Of Muḥaddid Al-Jihāt Sphere And Qūshchī’s Challenge In It”. Tarikh-E Elm 13 (1): 133-145.
Çiçek, Mehmet. 2015. “Teftâzânî’nin Keşşâf Hâşiyesi’ne Hâşîye’si Bağlamında Ali Kuşçu Şerhçiliği”. In Osmanlı’da İlim Ve Fikir Dünyası: İstanbul’un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kuruluşuna Kadar, eds. Ömer Mahir Alper and Arıcı, Mustakim, 101-126. Istanbul: Klasik Yayınları.
Rashed, Roshdi. 2015. Angles Et Grandeur. D’euclide À Kamāl Al-Dīn Al-Fārisī. Boston & Berlin: De Gruyter.

Pp. 176-80, 300-3.

Umut, Hasan. 2015. “Risâle Der ʿIlm El- Heyʾe'den El-Fethiyye'ye: Bir Metnin Osmanlı Dünyasında Dönüşümü”. In Osmanlı'da İlim Ve Fikir Dünyası: İstanbul'un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kuruluşuna Kadar, eds. Ömer Mahir Alper and Arıcı, Mustakim, 215-225. Istanbul: Klasik Yayınları.
Çiçek, Mehmet. 2014. Tefsirde Şerh Geleneği: Ali Kuşçu Örneği. Izmir: Tıbyan Yayıncılık.
Kara-Ali, Mustapha. 2014. “Constructivism At The Birth Of The Scientific Revolution: A Study Of The Foundations Of Ali Qushji’s Fifteenth Century Astronomy”. International Islamic University Malaysia.
Soysal, Mehmet Fatih. 2014. “Ali Kuşçu'nun Şerhu Tecrîdi'l-Kelâm'ından Usûl-I Selâse Konularının Tahkiki Ve İlâhiyat Meselelerinin Tahlili”. Marmara University.
Aydüz, Salim. 2014. “ʿ Alī Al-Qushjī”. In The Oxford Encyclopedia Of Philosophy, Science, And Technology In Islam, eds. Ibrahim Kalın, Aydüz, Salim, and Dagli, Caner, 2:173-176. New York: Oxford University Press.
Unat, Yavuz. 2014. “Osmanlı Dönemi Astronomlarından Ali Kuşçu: Çalışmaları Ve Batı'ya Etkileri”. In Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim Ve Düşünce Tarihi Sempozyumu 08-10 Mayıs 2014 Bildiriler Kitabı, eds. Mehmet Fatih Gökçek, Bingöl, Orhan, and Tüzen, Ahmet, 16-48. Ankara: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları.
Tekin, Ayşe Betül. 2013. “Tusi'nin Tecridü'l-İtikad'ı Ve Şerhlerinde Varlık Ve Mahiyet”. Marmara University.
Bey, Uluğ. 2012. Uluğ Bey’in Astronomi Cetvelleri (Zîc-I Uluğ Bey). Trans. Mustafa Kaçar and Bir, Atilla. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

P. 24.

Aydüz, Salim. 2012. “3 Sultanın Alimi, 3 Şehrin İlim Bekçisi: Ali Kuşçu”. Derin Tarih.
Aydüz, Salim. 2012. “Sultanların Bilim Adamı Ali Kuşçu”. Yedikıta.
Adivar, Adnan. 2012. “ʿ Alī B. Muḥammad Al-Ḳūs̲h̲d̲j̲ī”. In Encyclopaedia Of Islam, Second Edition, eds. P. Bearman, Bianquis, Th., Bosworth, C.E., van Donzel, E., and Heinrichs, W.P., Online. Brill.
2011. “Osmanlı Bilim Literatürü Tarihi Zeylleri = Supplements To The History Of Ottoman Scientific Literatüre”. In , ed. Ekmeleddin İhsanoğlu. Vol. 2. Istanbul: İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA).

P. 511

Topdemir, Hüseyin Gazi. 2011. “Osmanlı Biliminin Öncülerinden Ali Kuşçu”. Bilim Ve Teknik.
Demir, Remzi. 2010. “Ali Kuşçu Devrimi Mi?”. Bilim Ve Ütopya.
Demir, Remzi, and Yavuz Unat. 2010. “Ali Kuşçu Ve El-Muhammediyye, El-Fethiyye Ve Risâle Fi Hall Eşkâl El-Muaddil Li’l-Mesir Adlı Eserlerinin Türk Bilim Tarihindeki Yeri”. In Osmanlılarda Bilim Ve Teknoloji Makaleler, ed. Yavuz Unat, 457-482. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Shahriar, Sadegh. 2010. “Ārāʾ U Āthār-I Nujūm-I Qushjī”. University of Tehran.
Adivar, Adnan. 2010. “ʿ Alī B. Muḥammad Al-Ḳūs̲h̲d̲j̲ī”. In Encyclopédie De L’islam, Online. Brill.
Yıldız, Musa. 2009. “Gökyüzünün Kapılarını Açtı”. Dil Ve Edebiyat Dergisi.
Uymaz, Tuba. 2009. “Seydî Ali Reis'in Hülâsa El-Heyʾe (Astronominin Özeti) Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme”. University of Ankara.