Ablāgh], Muḥammad. 1994. Rafʿ Al‐Hijāb ʿAn Wujūh Aʿmāl Al‐Ḥisāb Li‐Ibn Al‐Bannāʾ Al‐Marrākushī. Taqdīm Wa‐Dirāsa Wa‐Taḥqīq. 5 vol.. Fās: Jāmiʻat Sīdī Muḥammad ibn ʻAbd Allāh, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah.
Al-Ṭūsī, Sharaf, and Roshdi Rashed. 1986. Œuvres Mathématiques : Algèbre Et Géométrie Au Xiie Siècle. 2 vol.. Paris: Les Belles Lettres.
ben Gershom, Levi, Gerson Lange, and Gerson German. 1909. Sefer Maʾaśeh Ḥoshev [The Work Of A Counter]. Frankfurt am Main: Y. L. Golde.
Pingree, David. 1981. Jyotiḥśāstra: Astral And Mathematical Literature. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
Saʿīdān, Ahmad. 1984. Al-Maqālāt Fī ʿIlm Al-Ḥisāb Li‐Ibn Al‐Bannāʾ Al‐Marrākushī: Al-Makhṭūṭ 2720/ Maktabat Al-Sulṭān Salīm Khān. Ammān: Dār al-Furqān.