WITNESS

Taḥrīr al-Majisṭī_Istanbul_Nuruosmaniye Library_NONE (Nuruosmaniye)_2941