WITNESS

al-Kitāb al-mughnī_Moscow_State Library (Moscow)_Andronov_empty

References

Andronov, Ivan, and Sobirov G.S. 1965. “O Matematicheskikh Rukopisyakh Uchonykh Xi-Xii Vekov Sredney Azii, Khranya-Shchikhsya V Biblioteke Prof. Andropova I. K.”. Voprosy Istirii I Metodiki Elementarnoy Mate-Matiki 2: 5-13.

Pp. 9-10.