WITNESS

Taḥrīr kitāb al-kurah al-mutaḥarrikah li-Uṭūlūqus_Istanbul_Beyazıt Devlet Kütüphanesi_Veliyyüddin Efendi_2321