TEXT

Al-Maqālāt al-rafīʿah fī uṣūl ʿilm al-ṭabīʿah

Title (arabic)

المقالات الرفيعة في أصول علم الطبيعة

Title (translit)

Al-Maqālāt al-rafīʿah fī uṣūl ʿilm al-ṭabīʿah

Author

Language

Arabic

Subject

ismi_id

64624

Literature References

Sayılı, Aydın, and Necati Lugal. 1951. “Fârâbîǹin Tabiat Ilminin Kökleri Hakkında Yüksek Makaleler Kitabı”. Türk Tarih Kurumu Belleten 15 (57): 81-122.

Edition with Turkish translation.