PLACE

Tiflis (Tbilisi)

Name

Tiflis (Tbilisi)

Type

city

Part of

ismi_id

25277